back to School

SHRI GAYATRI VIKAS MANDAL
At & Po : Mandva, Taluka : Ankleshwar, Dis.: Bharuch, Gujarat – 393001

E-mail: shrigayatri@yahoo.co.in, Web: www.maagayatri.org

Tel.: 02646 – 284429, Mo.: 9724309159.

ACHIEVEMENTS

 

    

NATIONAL SPORT COMPETITION
NATIONAL LEVEL SPORT PARTICIPENTS
YEAR – 1988 TO 2010

NO

YEAR

PLACE

DETIAL

AGEGROUP

NAME  (BOYS)

NAME (GIRLS)

01

1988-89

GANTUR

KHO - KHO

UNDER - 16

---------

Ku. GEETA VASAVA

02

1989-90

KOLAHPUR

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr. NAGIN  PATEL

Ku. GEETA VASAVA

03

1989-90

KOLAHPUR

KHO - KHO

UNDER - 16

----------

Ku. VARSHA MODI

04

1989-90

KOLAHPUR

KHO - KHO

UNDER - 16

-----------

Ku.  MALTI PATEL

05

1989-90

DURG

KHO - KHO

UNDER - 16

-----------

Ku.  GEETA  VASAVA

06

1990-91

KARNAL

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  KAMLESH ’SVA

Ku.  MALTI  PATEL

07

1990-91

KARNAL

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr. BHIMSINH V’SVA

Ku.  VARSHA MODI

08

1990-91

KARNAL

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr  GANESH V’SVA

---------

09

1990-91

KARNAL

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  NAGIN  PATEL

--------

10

1990-91

KARNAL

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  SUMAN VASAVA

---------

11

1990-91

KARNAL

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr. ARVID VASAVA

--------

12

1990-91

CALCUTTA

KHO - KHO

UNDER - 19

--------

Ku. GEETA VASAVA

13

1990-91

GANDHINAGR

KHO - KHO

UNDER - 19

---------

Ku. GEETA VASAVA

14

1991-92

AGARTALA

KHO - KHO

UNDER - 14

Mr.  HARESH PATEL

Ku.  DHARMISTHA

15

1991-92

SATARA

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr. NAGIN PATEL

----------

16

1991-92

SATARA

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr. SUMAN VASAVA

----------

17

1991-92

DELHI

KHO - KHO

UNDER - 19

--------

Ku. GEETA VASAVA

18

1991-92

GULBARG

KHO - KHO

OPEN

--------

Ku. GEETA VASAVA

19

1992-93

DHAR (MP)

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  HARESH PATEL

--------

20

1992-93

CALCUTTA

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr.  HARESH PATEL

---------

21

1993-94

INDOR

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  HARESH PATEL

--------

22

1993-94

SATANA

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr.  HARESH PATEL

Ku.  SHILPA  MODI

23

1994-95

GULBARG

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  RUPESH V’SVA

Ku.  ANSUYA PATEL

24

1994-95

GULBARG

KHO - KHO

UNDER - 16

-----------

Ku.  SHILPA  MODI

25

1994-95

PATANA

KHO -KHO

UNDER - 19

Mr.  HARESH PATEL

----------

26

1994-95

RATLAM

KHO - KHO

UNDER - 14

Mr.  RAMESH  V’SVA

---------

27

199-95

AGARTALA

KHO - KHO

UNDER - 14

Mr.  ARVIND ASAVA

---------

28

1994-95

GULBARG

KHO - KHO

UNDER - 16

Mr.  HARESH  PATEL

Ku.  BHARTI  PATEL

29

1996-97

DELHI

KHO – KHO

UNDER - 14

----------

Ku.  NISHA  PATEL

30

1996-97

DELHI

KHO -KHO

UNDER - 14

---------

Ku.  JYOTI  PATEL

31

1996-97

AGARTALA

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr.  RAMESH  V’SVA

--------

32

1997-98

DELHI

KHO -KHO

UNDER - 19

Mr. RAMESH  V’SVA

Ku.  PRATIMA PATEL

33

1997-98

DELHI

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr.  RUPESH  V’SVA

Ku. JAYANA  PATEL

34

1997-98

DELHI

KHO –KHO

UNDER - 19

Mr.  ANIL  PATEL

---------

35

1997-98

DELHI

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr.  DIPAK  PATEL

--------

36

1998-99

JABALPUR

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr.  RAMESH  V’SVA

Ku.  PRATIMA PATEL

37

1998-99

JABALPUR

KHO -KHO

UNDER - 19

Mr.  RUPESH V’SVA

--------

38

1998-99

JABALPUR

KHO - KHO

UNDER - 14

Mr.  GANESH  T’KOR

Ku.  JAYANA PATEL

39

1998-99

JABALPUR

KHO - KHO

UNDER - 14

Mr. DINESH  P’MAR

Ku. KAPILA  V’SVA

40

1998-99

JABALPUR

KHO - KHO

UNDER - 19

Mr. DIPAK  PATEL

---------

41

1999-2000

JAMU
KASHMIR

KHO-KHO

UNDER 19

Mr.  RAJESH    VASAVA

Ku.  PRATIMA   PATEL

42

1999-2000

JAMU
KASHMIR

KHO-KHO

UNDER 19

-------

Ku.  NISHA    PATEL

NO

YEAR

PLACE

DETIAL

AGE GROUP

NAME (BOYS)

NAME (GIRLS)

43

1999-2000

CULCUTTA
W.BENGAL

KHO-KHO

UNDER 16

Mr.  RAJESH   VASAVA

Ku.  PRATIMA   PATEL

44

1999-2000

CULCUTTA
W.BENGAL

KHO-KHO

UNDER 16

Mr. GANESH   THAKOR

Ku.  NISHA    PATEL

45

1999-2000

CULCUTTA
W.BENGAL

KHO-KHO

UNDER 16

Mr.  DINESH   PARMAR

------

46

1999-2000

CULCUTTA
W.BENGAL

KHO-KHO

UNDER 16

Mr.  DIPAK   G.  PATEL

------

47

1999-2000

CULCUTTA
W.BENGAL

KHO-KHO

UNDER 16

Mr. JANAK  PRAJAPATI

------

48

1999-2000

CULCUTTA
W.BENGAL

KHO-KHO

UNDER 16

Mr.  SATISH   M.  PATEL

------

49

1999-2000

(MP)
DEVAS

KHO-KHO

UNDER 16

Mr.  DINESH     PARMAR

Ku.  KAPILA   VASAVA

50

1999-2000

DILHI

ATHLETICS
JUVENILE

OPEN

---------

Ku.  NISHA     PATEL

51

2000 -01

G’ NAGAR

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. GANESH THAKOR

Ku.  NISHA PATEL

52

2000 -01

G’ NAGAR

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. DINESH PARAMAR

------

53

2000 -01

G’ NAGAR

KHO - KHO

UNDER 16

Mr.  RAMCHANDRA

------

54

2000 -01

G’ NAGAR

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. DENISH  PATEL

-----

55

2000 -01

G’ NAGAR

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. SANA VASAVA

-----

56

2001-02

Mandvi

KHO - KHO

UNDER 16

Mr.  DINESH  PARMAR

Ku.  KAPILA   VASAVA

57

2001-02

Mandvi

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. GANESH THAKOR

-----

58

2001-02

Mandvi

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. RAMCHANDRA VASAVA

-----

59

2001 - 02

RAJSTHAN

KHO - KHO

UNDER 19

Mr. DINESH VASAVA

-----

60

2001 - 02

RAJSTHAN

KHO - KHO

UNDER 19

Mr. GANESH  THAKOR

-----

61

2001 - 02

RAJSTHAN

KHO - KHO

UNDER 19

Mr. RAMCHANDRA VASAVA

-----

62

2001 - 02

BHU'SHER

ATHLETICS

UNDER 16

-----

Ku.   KAPILA VASAVA

63

2002 - 03

PUNJAB

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Patel Satish M.

----

64

2002 - 03

PUNJAB

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Vasava Ravindra R.

----

65

2002 - 03

PUNJAB

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Vasava Sanabhai V.

----

66

2002 - 03

W. BENGAL

KHO - KHO

UNDER 14

---

Ku. KAVITA  JADAV

67

2003 - 04

U. P.

KHO - KHO

UNDER 19

Mr. Vasava Ravindra R.

----

68

2003 - 04

U. P.

KHO - KHO

UNDER 19

Mr. Vasava Shailesh N.

----

69

2003 - 04

U. P.

KHO - KHO

UNDER 19

Mr. Vasava Atmaram V.

----

70

2003 - 04

Pandecheri

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Vasava Ravindra R.

Ku. KAVITA  JADAV

71

2003 - 04

Pandecheri

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Gohil Ranjit  H.

----

72

2003 - 04

Pandecheri

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Patel Satish  M.

----

73

2003 - 04

Pandecheri

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Patanvadia Rashik R

----

74

2004-05

Aurangabad
Maharashtra

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Gohil Ranjit

----

75

2004-05

Aurangabad

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Vasava Atmaram

----

76

2004-05

Aurangabad

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Vasava Sahilesh

----

77

2004-05

Aurangabad

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Vasava Suresh

----

78

2004-05

Aurangabad

KHO - KHO

UNDER 16

Mr. Patel Hashmukh

----

NO

YEAR

PLACE

DETIAL

AGE GROUP

NAME (BOYS)

NAME (GIRLS)

79

2005-06

Jalandhar,
Panjab

KHO-KHO

UNDER 16

Vasava Mukesh N.

----

80

2005-06

Jalandhar,

KHO-KHO

UNDER 16

Vasava Mahendra

----

81

2005-06

Jalandhar,
Panjab

KHO-KHO

UNDER 16

 Patel Hashmukh

----

82

2005-06

 Bhopal (MP)

KHO-KHO

UNDER 19

 Gohil Ranjit H.

----

83

2005-06

Bhopal (MP)

KHO-KHO

UNDER 19

Vasava Atmaram V.

----

84

2006-07

Aurangabad Maharashtr

KHO - KHO

UNDER 16

Vasava Sanjay T.

-----

85

2006-07

Aurangabad Maharashtra

KHO - KHO

UNDER 16

Vasava Lalubhai T.

-----

86

2007-08

Kakinada (A.P.)

KHO - KHO

UNDER 14

Vasava VishalKumar R.

-----

87

2007-08

Kakinada

KHO - KHO

UNDER 14

Vasava KishanKuma  S.

-----

88

2007-08

Kakinada (A.P.)

KHO - KHO

UNDER 14

Chauhan YuvrajSinh R.

-----

89

2007-08

Jaipur (Raj.)

KHO - KHO

UNDER 16

Vasava Mukesh N.

-----

90

2007-08

Jaipur (Raj.)

KHO - KHO

UNDER 16

Vasava Sanjay T.

-----

91

2007-08

Jaipur (Raj.)

KHO - KHO

UNDER 16

Patel Hashmukh

-----

92

2008-09

Channai
( T.N.)

KHO-KHO

UNDER 16

Vasava Sanjay T.

-----

93

2008-09

Channai
( T.N.)

KHO-KHO

UNDER 16

Parajapati Nikul N.

-----

94

2008-09

Channai
( T.N.)

KHO-KHO

UNDER 16

Vasava  Naran  B.

-----

95

2008-09

Poona Maharashstra

KHO-KHO

UNDER 19

Vasava Mukesh N.

-----

96

2009-10

Anandpur
Sahib
Punjab

KHO-KHO

Dr. AMBEDKAR RURAL
KHO-KHO

Patel Nikulbhai  Y.

 

97

2009-10

Anandpur
Sahib
Punjab

KHO-KHO

Dr. AMBEDKAR RURAL
KHO-KHO

Patel  Hasmukhbhai S.

 

98

2009-10

Anandpur
Sahib
Punjab

KHO-KHO

Dr. AMBEDKAR RURAL KHO-KHO

Vasava Sanjay T.

 

99

2009-10

Sehore
M.P.

KHO-KHO

School Games UNDER  14

Vasava  Vijaykumar R.

 

100

2009-10

Burhanpur
M.P.

KHO-KHO

School Games UNDER  19

Patel  Hasmukhbhai S.